Ammattipätevyyskoulutukset

Tarjoamme käytännössä kaikkia ammattipätevyyskoulutuksia ammattikuljettajille.

Kaikki koulutuksemme sisältävät seitsemän (7) oppituntia kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyysdirektiivin mukaista jatkokoulutusta. Eli koulutuksemme tuottavat Sinulle yhden ”jatkokoulutuspäivän”, ”direktiivipäivän” tai ”ammattipätevyyspäivän”.

Ennakoiva ajaminen

Koulutus antaa ammattikuljettajille tietoa turvallisesta ja taloudellisesta ajotavasta teoriamuotoisena koulutuksena. Koulutus voidaan toteuttaa myös käytännönläheisenä päivänä, joka sisältää ajamista.

Koulutuksen sisältö voidaan sovittaa tekniikkapainotteiseksi tai taloudellisen ajamisen tulokulmaan sopivaksi. Voimme myös keskittää koulutuksen esimerkiksi taajamaturvallisuuteen tai kaukoliikenteeseen sopivaksi.

Ennakoivan ajon koulutus on pakollinen osio kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusvelvoitetta.

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti on Työturvallisuuskeskus, TTK:n myöntämä todistus käydystä turvallisuuskoulutuksesta. Työturvallisuuskorttikoulutus sisältää työturvallisuutta lisäävää tietoa ja parantaa riskien hallintaosaamista työpaikoilla.
Koulutuksen päätavoitteena on edistää kuljettajien työturvallisuutta yhteisillä työpaikoilla toimittaessa.
Koulutuksen on suorittanut jo reilusti yli miljoona Suomessa töitä tekevää ihmistä.

Hyväksytysti suoritetusta kurssista Työturvallisuuskeskus myöntää Työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Tieturva 1

Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä.

Kurssilla osallistujat perehtyvät teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

Hyväksytysti suoritetusta kurssista Liikennevirasto myöntää Tieturva 1- kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Ajo- ja lepoajat sekä piirturit

Koulutuksessa käsitellään ammattikuljettajaa koskevat ajo- ja lepoaikasäädökset. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi digitaalisen ajopiirturin käyttöön liittyvät perusteet. Koulutuksessa muistutetaan myös analogisen piirturin oikeasta käytöstä.

Koulutuksen päätavoite on täyttää korkeimmankin oikeuden päätöksessään (KKO:2011:4) totema velvoite: ”Korkein oikeus katsoo, että A:lta ammattimaisena kuorma-autonkuljettajana voidaan edellyttää, että hän on selvillä ajopiirturia sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontaa koskevista keskeisistä kuljettajaa koskevista säännöksistä ja määräyksistä.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelukoulutuksessa käsitellään asiaksapalvelun perusoppeja kuljettajan arkipäivän tilanteisiin. Koulutuksessa käydään läpi asiakaspalvelun kymmenen tärkeintä ”käskyä”, perehdytään imagoa tukeviin asioihin ja annetaan vinkkejä paremman asiakaskokemuksen rakentamiseen.

Työergonomia/Työhyvinvointi

Työergonomialla tarkoitetaan paljon muutakin kuin selkäkipuja ja tuolin asentoa. Ergonomia kurssimme antaa Sinulle hyvät vinkin paremman työhyvinvoinnin rakentamiseen. Kouluttajamme lähtevät ymmärtämään asiaa erityisesti kuljetusalan näkökulmasta. Alallamme on paljon opittavaa työhyvinvoinnin rakentamiseta.

ADR, vaarallistenaineiden kuljetusluvat

Kuljettajat, jotka kuljettavat vaarallisia aineita yli vapaarajan – tarvitsevat vaarallisia-aineita kuljettaessaan ADR-ajoluvan.

Järjestämme kaikkia ADR-kursseja.

Yrityksen omat aiheet ja räätälöidyt päivät

Olemme erikoistuneet rakentamaan ja räätälöimään aiheita ja koulutuksia asiakaskohtaisesti. Tämä on mahdollisuus, jota käytetään aivan liian vähän.

Esimerkiksi voimme yhdistellä aiheitamme, juuri teille sopiviksi. Erittäin suosittua on puhua samana koulutuspäivänä Työhyvinvoinnista ja asiakaspalvelusta. Kaikki on mahdollista kun yhdessä suunnitellaan! Kysy ja ehdota rohkeasti.

Ajokorttikoulutukset

Olemme myös autokoulu, josta saa kaikki ajokortit.

Henkilöautokortti (B)

Kuorma-autokortti (C)

Yhdistelmäajoneuvokortti (CE)

Linja-autokortti (D)

Kaikki korttiluokat – meiltä

Kysy päivän tarjous

Toteutamme kaikki koulutukset tarpeen mukaan myös yritys- tai ryhmäkohtaisesti.